26092022.jpg

Работна среща с кметове на общини и ръководители на държавни институции проведе днес областният управител Трендафил Величков. Основна тема бяха предстоящите избори за народни представители и подготовката за произвеждането им в област Пазарджик. Създадена е необходимата организация и синхрон между всички институции, които подготвят изборите в област Пазарджик, каза след срещата областният управител Трендафил Величков. Той допълни, че в област Пазарджик, броят на избирателите по предварителни списъци е 236 986. Общият брой на секциите към момента е 366, като 7 от тях са подвижни, а 10 са образуваните секции в лечебни заведения, заведения за социални услуги и др. институции. С под 300 избиратели са 29 броя СИК, а секциите, в които ще се гласува само с машина са 320. На територията на 13 МИР-Пазарджик в 31 секции ще има по 2 машини, като общият брой на машините за областта е 351. По данни на РЗИ Пазарджик под ковид карантина в момента са поставени 60 лица, като техният брой ще бъде различен в деня на изборите 2 октомври. Карантинираните гласоподаватели ще могат да упражнят правото си на вот чрез подвижни избирателни кутии и след подадено заявление в съответната община.

Областна администрация Пазарджик продължава да разпределя и предоставя на общините всички необходими изборни книжа и материали, които са получени с централна доставка от София. „

Областният управител Трендафил Величков каза, че разработения и изпробван вече алгоритъм от областна администрация за приемане на изборните книжа, е съгласуван с РИК и ОДМВР Пазарджик и той ще бъде приложен отново в деня на изборите. В изборната нощ екип на областна администрация Пазарджик ще координира придвижването на СИК по общини до областния център. По реда на пристигане общините ще получават талони с уникална номерация за последователността на приемане на СИК от всяка община в РИК. От страна на РИК е създадена организация за приемането на протоколите на СИК на два потока – един само за община Пазарджик и един за всички останали 11 общини.  Целта е да не се допусне струпване на членове на СИК пред сградата на община Пазарджик и да се оптимизира работата на РИК.

В работната среща взеха участие председателят на РИК Пазарджик, кметове на общини и секретари на общински администрации, директорите на ОДМВР, ТД на ДАНС, РДПБЗН, РЗИ,   


Dostypno Za Vas