300920221.jpg

Кандидатурата „Ръчно тъкачество на килими“ на НЧ „Просвета 1917“ гр. Костандово, ще представи област Пазарджик при избора за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2022 г. Своеобразният конкурс се координира от Министерството на културата, Института за фолклор при БАН и се реализира със съдействието на Националната комисия на ЮНЕСКО в България.

Процедурата се състои от два етапа – областен и национален. Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство. Съгласно статута на процедурата, предлаганите кандидатури трябва да представят дейности и умения/ елементи от сферите на нематериалното културно наследство като – традиционни обреди и празници, традиционно пеене и свирене; разказване, детски игри, занаяти и поминъци и др.

В областната комисия постъпиха три кандидатури, представени с видео и снимков материал - „Песните на село Величково“, НЧ "Отец Паисий -1930" с. Величково, „Посрещане на булката в дома на младоженеца“, НЧ "Св. Св. Кирил и Методий-1919 г." с. Дорково, „Ръчно тъкачество на килими“, НЧ „Просвета 1917“ гр. Костандово. Предложенията бяха разгледани детайлно от комисията, която е определена със заповед на областния управител. Тя се председателства от гл. ас. д-р Радка Братанова от Института по етнология и фолклористика при БАН, и членове: Вася Гергинова – Главен уредник отдел „Етнография” към регионален исторически музей Пазарджик, Радка Енчева-Кочева експерт в Регионален експертно-консултантски и информационен център /РЕКИЦ/ „Читалища” Пазарджик, Атанас Чолаков – главен художествен ръководител на ансамбъл за народни песни и танци „Пазарджик“.

Комисията взе под внимание всички критерии на системата и документите, които се изискват при подготовката на формулярите. Членовете й бяха единодушни, че и трите кандидатури имат своите безспорни качества, но при сериозната конкуренция на претенденти от всяка една от 28-те области в страна, е необходимо да се излезе с кандидатурата, която отговаря на всички критерии на Националната система.

Кандидатурата на НЧ „Просвета 1917“ гр. Костандово представя живото съхранение на изчезващите традиции и занаяти. Това са текстилни шедьоври, които Европа вече е загубила или е на път да загуби. Жените, които показват занаята, носят в себе си унаследен талант в сферата на ръчното тъкачество. Уникална традиция, която и днес се предава в Костандово от майка на дъщеря и внучка. Килимарският цех в който сръчните ръце на около 30 жени предат, режат и превръщат преждата в произведения на изкуството събужда любопитството на всеки новодошъл. В родопското градче е и най-големият стан за ръчно тъкане в Европа, на който се изработват килими с внушителната площ от 160 кв. метра. https://www.youtube.com/watch?v=AxPEuLW1Lyo

Предстои през октомври национална комисия да обсъди излъчените областни кандидатури и да направи предложение за вписването на избраните нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

 

Тази година в Националната представителна листа се въвеждат две нови листи – Национална листа на нематериалното културно наследство, нуждаещо се от спешни мерки за опазване (Спешна листа) и Национален регистър на програми, проекти и дейности, които най-добре отразяват принципите и целите на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (Регистър на добрите практики).  


Dostypno Za Vas