06102022.jpg

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще финансира с 406 374 769 лв. от бюджета си за 2022 г. инвестиционни проекти на общините. Одобреният от Министерски съвет списък е публикуван на интернет страницата на МРРБ.

В списъка са включени 234 обекта. 105 от тях са на стойност 126 566 331 лв. и са свързани с ВиК инфраструктура. 94 проекта предвиждат ремонт на общински пътища и са на стойност 233 774 463 лв., а 35 обекта на стойност 46 033 975 лв. са за улична мрежа.
В област Пазарджик са одобрени проекти на 8 общини:

За община Батак: Реконструкция на общински път PAZ2044 , участък на територията на община Батак на стойност 3 506 000 лева.

За община Пещера: Реконструкция на общински път PAZ1181, участък от км 24+100 до км 42+200 на стойност 3 719 447 лева.

За община Септември: Реконструкция и рехабилитация на част от общински път PAZ1128 / I-8, Лозен – Пазарджик – граница общ. / Пазарджик – Септември/- Ковачево – Злокучене / III- 8402/ от км 0+690 до км 4+260 и от км 6+050 до км 6+850 на стойност 931 108 лева.

За община Стрелча: Рехабилитация на път PAZ2220 Път III-8003 „Смилец“- с. Свобода на стойност 1 233 600 лева.

За община Сърница: Рехабилитация на общински път PAZ1065/III-843/ДГС Селище – Побит камък-м. Овчарниците км 0+000 до км 7+296.07 на стойност 2 729 122 лева.

За община Ракитово: Благоустрояване на улична мрежа в гр. Ракитово, в това число ул. „Вела Пеева“ от о.т. 366 до о.т. 58, ул. „Иван Вазов“ от о.т. 23 до о.т. 113, ул. „Свобода“ от о.т. 386 до о.т. 407, ул. „Хр. Смирненски“ о.т.57 до о.т. 17, гр. Ракитово, област Пазарджик на стойност 1 990 271 лева.

За община Белово: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Белово, община Белово, област Пазарджик на стойност 1 640 691 лева.

За община Лесичово: „Доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Лесичово, общ. Лесичово“ на стойност 1 164 380 лева.

Одобрените обекти са предложени от Националното сдружение на общините в Република България. Избрани са тези, които имат проектна готовност, разрешения за строеж и са посочени от съответната общинска администрация като най-приоритетни. Условието е МРРБ да финансира 50% от стойността им, като средствата ще бъдат предоставени на общините на две равни части – първото плащане ще е до 10 работни дни след подписване на споразумение и второто през месец декември 2022 г.

За всяка община е включен по един обект, посочен като най-важен от местната администрация. По изключение, заради бедствената ситуация, ще бъдат финансирани два обекта в община Карлово – реконструкция и рехабилитация на два общински пътя и водопроводните мрежи в населените места, част от направленията и в обхвата на общинските пътища.  


Dostypno Za Vas