04112022.jpg

Предприетите мерки за нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите през есенно-зимния сезон, докладваха на областния управител Трендафил Величков ръководителите на държавните институции по време на заседанието на Областния щаб за защита при бедствия, което се проведе в община Стрелча.

  В плана за зимно поддържане за АМ „Тракия", на територията на ОПУ Пазарджик са заложени 24 бр. машини за зимно поддържане - снегорини, комбинирани машини, пясъкоразпръсквачи, товарачни машини и автомобили за патрулиране, както и 2820 тона техническа сол и 12 тона калциев хлорид. За зимното поддържане на републиканските пътища са предвидени 106 бр. машини, както и 15000 м3 пясък, 4300 тона техническа сол и 12 тона калциев хлорид. В процес на изпълнение е обект: „Превантивен ремонт на път 11-37 Пазарджик -Пещера – Батак. Очаква се ремонтните дейности да приключат до края на м. ноември 2022 г„ преди началото на активния зимен сезон. Областно пътно управление и общинските администрации трябва да отделят особено внимание и технически ресурс за критичните участъци от пътната инфраструктура, които са основно в Родопската част на областта: Белово- Юндола; Варвара- Велинград- Юндола; Батак-Картела, Пещера-Батак, района около село Свети Константин и курортен комплекс Цигов чарк, Юндола- Белмекен, пътят за село Фотиново и Велинград - Сърница. В района на Средна гора е път Панагюрище - Панагюрски колонии.

По покана на областния управител в проведеното заседание участваха доц. Георги Гоцев, ас. Илия Табаков от Военна академия „Г.С. Раковски“ и комисарите Героги Гатев и Илия Георгиев от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Те акцентираха върху основните дейности на Областния щаб, взаимодействието с националния и общинските щабове, и координацията на съставните части на единната спасителна система при бедствия.

В рамките на заседанието областният управител проведе и тренировка с членовете на щаба на тема „Защита при ядрена и радиационна авария“. След получен сигнал до членовете на Щаба за бедствия и аварии, чрез системата за ранно предупреждение от РДПБЗН, бяха проиграни всички защитни действия при възникнала радиационна аварийна ситуация, при транспортиране на радиоактивни материали на територията на областта. Изпълнени бяха всички мерки за ограничаване и ликвидиране на произшествието и за защита на населението. Целта на занятието е повишаване подготовката на членовете на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия на област Пазарджик, по-добър обмен на информация и координация.  


Dostypno Za Vas