170120231.jpg
Преустановява се учебният процес във всички училища в областта от 18 януари.
На свое заседание Областният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания /ОРЗ/ към областния управител взе решение да бъдат въведени временни противоепидемични мерки на територията на област Пазарджик, считано от 18.01.2023 г. до 24.01.2023 г. Заповедта на директора на РЗИ Пазарджик е съгласувана с главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.
По данни на РЗИ Пазарджик за изминалата седмица заболеваемостта от грип и ОРЗ в област Пазарджик е 332,84 на 10 000 души. Случаите на грип и ОРЗ подадени от сентинелните практики на общопрактикуващите лекари са 227 бр. Разпределени по възрастови групи с най-висок относителен дял в общата заболеваемост от грип и ОРЗ е възрастовата група от 30-64 г. – 98 бр., следват възрастовите групи от 5 до 14 г. – 43 бр., от 0 до 4 г. – 37 бр. и 65+ години – 8 бр. Общо педиатричните легла за област Пазарджик са 239, от тях заети са 136, свободни 103. По данни на РУО Пазарджик броят на отсъстващите ученици в областта е 5 160 или 21,8%.
Във връзка с повишената заболеваемост и достигнатите епидемични стойности, Областният оперативен щаб взе решение със заповед на директора на РЗИ Пазарджик да бъдат въведени следните противоепидемични мерки:
1. Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца.
2. Преустановяване на профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари (ОПЛ).
3. Преустановяване на посещенията на външни лица/свижданията в лечебните заведения за болнична помощ. Не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
4.Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като откритите болни деца се връщат по домовете. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и други двукратно за деня и често проветряване на помещенията.
5.Преустановяване на учебния процес в училищата на територията на област Пазарджик за периода 18.01.2023 г. - 24.01.2023 г. включително, както и преустановяване на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други.
6.Преустановяване свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.


  


Dostypno Za Vas