08032023.jpg

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия ще известява 51% от населението на общинско ниво, към момента тя обхваща около 39% от населението на България. Модернизацията и надграждането на системата са финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ с 49,5 млн. лв., стана ясно на съвместен брифинг днес на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

„С тези действия ние правим не една, а няколко стъпки напред с оглед осигуряване на ключов превантивен инструмент за оповестяване на населението в случай на възникване на бедствия“, каза министър Карамфилова. Тя обясни, че предстои системата да обхване 100% от населението. Със средствата по новата програма „Околна среда“  2021-2027 г. е предвидено да се изгради изцяло системата на областно ниво. 

Министър Карамфилова отбеляза, че с добрата комуникация с МВР и активното партньорство между двете министерства, проектът е подготвен качествено и с бързи темпове.

Освен това след направен предварителен анализ още в края на 2022 година, са идентифицирани възможностите, така че да не се допусне загуба на средства по оперативната програма.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев допълни, че проектът засяга 11 области, 96 общински центъра и население от около 650 000 души. „Трябва да се мисли за превенция. Системата е модерна, а ефектът ще е много полезен“, уточни министърът.

Проектът има значителен принос за превенцията и управлението на риска от бедствия за територията на България, за защита живота и здравето на населението при опасност от бедствие или възникнало такова, както и ангажименти за страната, произтичащи от приложимото европейско законодателство.

Дейностите по проекта ще подкрепят и националните усилия, насочени към цялостното изграждане на национална система за ранно предупреждение за територията на страната, както и ще подпомогне за реакции на властите и населението, и намаляване на рисковите фактори по отношение наводнения, свлачища и други бедствия.  


Slice