27032023_1.jpg

Договор за двустранно сътрудничество сключиха Областна администрация Пазарджик и .Аграрен университет Пловдив. Целта е укрепване на двустранните връзки и за ползотворно сътрудничество в областта на земеделската наука, образование и практика.
Част от дейностите, за които се споразумяха двете страни са:
• Участие на представители от Областна администрация Пазарджик при актуализиране на учебните планове и програми на Аграрен университет за различни специалности и степени на обучение, според изискванията на селскостопанската практика и пазара на труда.
• Провеждане на стажантски програми за студенти от Аграрен университет в Областна администрация Пазарджик.
• Разработване на магистърски курсове за решаване на актуални проблеми в селскостопанската практика.
• Разработване на съвместни проекти по национални и международни програми.
• Организиране на съвместни конференции, симпозиуми, работни срещи.   


Dostypno Za Vas