24062023.jpg
Областният управител Трендафил Величков: " Благодаря на всички Вас, че превърнахте Исторически музей Панагюрище в любимо място на всеки българин".
През 2023 г. се навършват 80 години от създаването на музей в Панагюрище. Ако погледнем в човешки план какво са 80 години, то те са достойно извървян жизнен път. В живота на Исторически музей - Панагюрище 80 години са години на развитие и обновяване, години, в които отстояваме своето място на научна и културна институция в Община Панагюрище и на национално ниво."
С тези думи гл. уредник Ирина Ботева постави началото на официалната част от тържественото отбелязване на празника - 80 години музейно дело в Панагюрище. Наши гости бяха г-н Трендафил Величков - областен управител на област Пазарджик. г-н Христо Калоянов - председател на Общински съвет - Панагюрище, г-н Никола Белишки - кмет на Община Панагюрище, г-жа Галина Матанова - заместник - кмет на Община Панагюрище, г-н Борис Хаджийски - председател на Сдружение "Български музеи", Атанас Атанасов, Георги Абдулов - директори на музея през годините, бивши наши колеги, колеги от музеите в страната, представители на обществеността и бизнеса. Беше прожектиран филм, запознаващ аудиторията по-подробно с историята на музейното дело в Панагюрище. След което доц. д-р Атанас Шопов, директор на музея, привества всички присъстващи с "Добре дошли" като изрази вълнението си да види толкова много наши съмишленици и приятели. Свои мисли споделиха и част от нашите официални гости, като ни пожелаха да бъдем,все така целеустремени и дейни. По случай празника музейният екип получи цветя и подаръци, а също така и редица поздравителни адреси. След официалната част програмата продължи в двора на Музейния комплекс, където всички се насладиха на панагюрските изпълнители, завоювали призови места на десетки международни и национални конкурси - Виктория Манева и Надежда Ковачева - възпитаници на музейния педагог Нона Немигенчева. Мажоретките на Центъра за подкрепа за личностно развитие с художествен ръководител Елеонора Найденова внесоха добро настроение със своите изпълнения.


  


Dostypno Za Vas