10082023.jpg

Четири министерства - на образованието и науката, на труда и социалната политика, на правосъдието и на вътрешните работи, обединяват усилия в борбата срещу насилието. Днес те представиха повече от 15 конкретни мерки в отговор на задачата, поставена им преди седмица от премиера акад. Николай Денков. Целта е превенция и подкрепа за всеки човек в нужда. Изграждане на екипи за медиация, създаване на поне един център за социални услуги за пострадали във всяка административна област, осигуряване на правна подкрепа на жертвите са само някои от набелязаните действия на държавата.

Почти всички мерки са на ниво министерства и Министерски съвет. Ще се опитаме в рамките на един месец да бъдат задвижени. Има и предложения, свързани с промени в законодателството, но те не са основните“, уточни министър-председателят. Като пример за необходима промяна в закона той посочи прецизирането на текстовете, свързани с ранните бракове сред деца.

Особено важна е работата със семействата, за да не се стига до прояви на агресия в детските градини и училищата“, подчерта министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. Образователното министерство ще създаде екипи за медиция на конфликти в образователните институции на регионално ниво. В тях щях бъдат включени психолози, юристи, педагогически специалисти, които заедно с родителите ще търсят решения в различните ситуации. На регионално ниво ще бъдат ангажирани също ментори за справяне с агресията. Ще се търсят и възможности за назначаване на повече психолози в училищата и детските градини с по-голям брой прояви на насилие спрямо деца, ученици и учители. „Трябва да осигурим възможност за психологическа помощ на всяко дете и ученик“, каза още министърът на образованието. Целта е това да бъде безплатно.

Социалното министерство планира бъдещите центрове за социални услуги в 28-те области в страната да предлагат медицинска, юридическа, социална, психотерапевтична и друга помощ, уточни заместник-министърът на труда и социалната политика Мая Василева. Ведомството ще създаде шест експертни екипа – по един за всеки от икономическите региони на страната, които да оказват специализирана подкрепа при случай на насилие. Заместник-министър Василева подчерта необходимостта от своевременен обмен на информация между Министерството на вътрешните работи (МВР), дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето и други институции чрез създаването на единна информационна система с база данни за жертви и извършители на насилие, предоставени услуги, брой подпомогнати хора и постигнати резултати..

Повече от 10 години във всички областни дирекции на МВР работят регионални координатори за превенция и защита от домашно насилие, отбеляза заместник-министърът на вътрешните работи Ивелина Дундакова. За осъществяването на методическото ръководство на областните координатори е създаден сектор „Домашно насилие“ в Главна дирекция „Национална полиция“. „Целта на това звено е да оптимизира дейността на МВР и да е шапка на всички дейности, програми и мерки в тази област по областни дирекции“, разясни заместник-министър Дундакова. Предстои да бъдат адаптирани методическите указания за действията на полицейските органи при случаи на домашно насилие.

Жертвите на домашно насилие могат да получат правна консултация благодарение на сключен меморандум за сътрудничество и партньорство между МВР, Министерството на правосъдието, Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети. До този момент са се включили 18 от всички 28 адвокатски колегии в страната. Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев призова и останалите да се присъединят към документа. Седемнадесет неправителствени организации, които работят в областта на превенцията и защитата от домашно насилие, са подпомогнати със 340 000 лв. по национална програма със същата цел. Дейността им включва правна и социална подкрепа, работа с психолози, въвеждане на обучителни програми за превенция от домашно насилие за ученици от IX до XII клас и за студенти.  


Dostypno Za Vas