www.jpg

В рамките на проект по Оперативна програма „Добро управление“ и в изпълнение на разпоредбите на чл.39а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Агенцията по обществени поръчки (АОП) изгражда единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

Внедряването на ЦАИС ЕОП се реализира на два етапа, които включват съответно базова и пълна функционалност. Всички предвидени базови модули вече са разработени и пуснати в експлоатация. АОП планира до края на 2020 г. да бъде налична пълната функционалност на системата.

Централизираната автоматизирана информационна система е достъпна за регистрация на възложителите и стопанските субекти Чрез системата ще се дигитализира изцяло процесът на възлагане на обществени поръчки и ще се повиши прозрачността и лоялната конкуренция. Съгласно Закона за обществените поръчки, след 1 ноември 2019 г. възлагането на обществени поръчки в страната ще бъде задължително през ЦАИС ЕОП. и използването й ще е задължително след 01.11.2019 г.

С писма до кметовете на общини, областният управител ги информира, че  в качеството им на възложители по смисъла на ЗОП, следва да предприемат необходимите действия за регистрацията ви в системата, както и да информирате всички възложители на територията на съответната община, като училища, детски градини, лечебни заведения и др. за предприемане на същите действия от тяхна страна.  


Dostypno Za Vas