22112023.jpg

На редовното заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове, което се проведе под председателството на областния управител Валентина Кайтазова присъстваха представители на териториални звена на централната изпълнителна власт, които докладваха за предстоящи и предприети до сега дейности във връзка с подсигуряването на сезон 2023-2024 година.

Във всички институции са разработени планове за работа при усложнена зимна обстановка. Извършена е профилактика на съоръжения, обходи на трасета на електропроводи, реконструкция и модернизация на подстанции. Направени са актуализация и проверка на специализираните медицински екипи и на личния състав по оповестяването.

В плана за зимно поддържане за АМ „Тракия", на територията на ОПУ Пазарджик са заложени 24 бр. машини за зимно поддържане - снегорини, комбинирани машини, пясъкоразпръсквачи, товарачни машини и автомобили за патрулиране, както и 2820 тона техническа сол и 12 тона калциев хлорид. За зимното поддържане на републиканските пътища в областта са предвидени 106 бр. машини, както и 15000 м3 пясък, 4300 тона техническа сол и 12 тона калциев хлорид. Поддържането на републиканските пътища в област Пазарджик се изпълнява по два договора – за АМ „Тракия“ от фирма „Автомагистрали“ ЕАД гр. София, за пътищата I, II и III клас, изпълнител на договора е фирма „Европейски пътища“ АД.

При зимни условия проблемни остават участъците от пътната инфраструктура в Родопската част на областта, пътищата Белово-Юндола, Варвара-Велинград, Батак-Картела, Пещера-Батак, Юндола-Белмекен, района около летовището "Свети Константин" и курортния комплекс "Цигов Чарк". В района на Средна гора рисков е пътят Панагюрище-"Панагюрски колонии". На тези участъци Областно пътно управление и общинските администрации трябва да отделят особено внимание и технически ресурс за преодоляване на последиците от обилни снеговалежи.

Към настоящият момент има сключени договори с фирми и общински предпиятия за зимно поддържане на пътищата от общинската пътна мрежа в общините Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Стрелча и  Сърница. В общините Батак, Белово, Брацигово, Пазарджик и Септември, поради провеждането на избори за общински съветници и за кметове, предстои до края на месец ноември да бъдат сключени договорите за снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна  и уличната мрежа за оперативен сезон 2023/2024 г.  


Dostypno Za Vas