ms-ministerski-savet.jpg
Правителството одобри предоставяне на 1 844 365 лева за изпълнение на дейности в общинските училища по Национална програма „Иновации в действие".
По-голямата част от средствата са предназначени за осъществяване на мобилност между училищата. Според регламента иновативните имат възможност да си изберат други образователни институции за партньори по програмата и да си разменят посещения и идеи. Целта е популяризиране и мултиплициране на добрите иновации.
Общо 530 училища са изпълнили дейности по такива договори, за което получават финансиране от 1 822 940 лв.
Отделно по другия модул на програмата се предоставят - 21 425 лева за организиране на пет регионални форума в общински училища. Форумите включват конференции, дискусии, работни семинари и др. с продължителност до два дни и не по­малко от 150 участници, които могат да бъдат педагогически специалисти, ученици, представители на висши училища и научни институти и др.
Те се организират съвместно от училището-домакин и съответното Регионално управление на образованието. Целта е да бъдат представени и мултиплицирани образователните иновации.  


Dostypno Za Vas