19122023_mrrb.jpg
В област Пазарджик дофинансиране за проекти ще получат общините – Батак, Пещера, Белово, Ракитово и Сърница.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна подписването на последните споразумения за дофинансиране на 95 инфраструктурни обекта – общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура. За довършване на изпълнението им местните власти ще получат приблизително 200 млн. лв.
Обектите са част от Списъка на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти, който беше одобрен за целево финансиране с Решение № 711/2022 г. на Министерския съвет. През 2022 г. за тях авансово бяха осигурени първите 50% от общата стойност на проектите, което даде възможност за стартиране на строително-монтажните работи. Предоставянето на остатъка от необходимия финансов ресурс за довършването им беше заложено в средата на настоящата година в бюджета на МРРБ за 2023 г. През септември т.г. започна подписването на допълнителни споразумения с част от общините за получаване на остатъчните 50% от средства за успешната реализация на проектите. В момента тече последният етап от подписването на споразуменията и с останалите общини. С приключването на процеса до дни всички общински обекти от одобрения от Министерския съвет списък получават 100% от планираното финансиране.
Реализирането на проектите ще осигури по-добри условия за живот на гражданите в десетки населени места.
Осигуряването на необходимите средства е част от държавната политика за благоустрояването им.
Обектите, за които през декември 2023 г. се подписват допълнителни споразумения:
ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА
Община Батак
Реконструкция на общински път PAZ2044, участък на територията на община Батак, община Батак.
Предвидени средства - 3 459 952 лв.
Община Пещера
Реконструкция на общински път PAZ1181, участък от км 24+100 до км 42+200, община Пещера.
Предвидени средства - 3 717 090 лв.
Община Сърница
Рехабилитация на общински път PAZ1065/III-843/ДГС Селище - Побит камък-м. Овчарниците км 0+000 до км 7+296.07, община Сърница.
Предвидени средства - 2 721 806 лв.
ВИК ИНФРАСТРУКТУРА
Община Белово
Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Белово, община Белово, област Пазарджик
Предвидени средства -1 640 691 лв.
УЛИЧНА МРЕЖА
Община Ракитово
Обект - Благоустрояване на улична мрежа в гр. Ракитово, в това число ул. „Вела Пеева” от о.т. 366 до о.т. 58, ул. „Иван Вазов” от о.т. 23 до о.т. 113, ул. „Свобода” от о.т. 386 до о.т. 407, ул. „Хр. Смирненски” о.т.57 до о.т. 17, гр. гр. Ракитово, област Пазарджик.
Предвидени средства - 677 012 лв.
Пресцентър МРРБ  


Dostypno Za Vas