19022024_1.jpg

Заместник областният управител Стефан Димитров участва в информационна среща със заместник министъра на МРББ Ангелина Бонева и експерти от министерството относно възможностите за подпомагане на областните администрации за кандидатстване по европейски програми за териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ 2021 – 2027.

Срещата се проведе във връзка с навлизането в етапа на практическо изпълнение на програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва през програмен период 2021 - 2027 г.

Областна администрация Пазарджик има дългогодишен опит в изпълнението на проекти в тези програми. Експертите Гергана Калоянова и Любов Тренкова представиха накратко и настоящите международни партньорства на администрацията по ИНТЕРРЕГ програмите Дунавски регион с проекта NRGCOM и Евро-средиземноморски басейн с проекта MED-GIAHS.

В рамките на срещата бяха представени и дискутирани следните програми ИНТЕРРЕГ за програмен период 2021-2027 г. :

 

  • ИНТЕРРЕГ VI-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ;
  • ИНТЕРРЕГ VI-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ;
  • Дунавски регион;
  • ИНТЕРРЕГ NEXT Черноморски басейн;
  • Eвро-средиземноморски басейн;
  • ИНТЕРРЕГ Eвропа;

Информация за програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва е налична на интернет страницата на МРРБ ( в  раздел Инфраструктура и програми) : www.mrrb.bg  


Dostypno Za Vas