27022024.jpg

Заместник областният управител Стефан Димитров приветства делегатите и гостите от област Пазарджик по време на Общото отчетно събрание на БЧК, което се проведе днес в град Пазарджик. „Мисията на БЧК е кауза, която завладява хиляди хора по света, носи надежда, упование, вяра в доброто. Червенокръстците от нашата област са част от тази международна общност. И ние се гордеем с тяхната дейност. Убедена съм, че изключителното партньорство между Областна администрация и ОСБЧК Пазарджик ще продължи и занапред. Респект и адмирации към ръководството на червенокръстката организация в област Пазарджик, към всички членове и доброволци, които посвещават време, сили, енергия, за да помагат и подкрепят нуждаещите се.“, се казва в поздравителния адрес на областния управител Валентина Кайтазова.
Гости на отчетния областен форум на БЧК бяха д-р Валентин Пеев – Зам. Председател на БЧК, д-р Славита Джамбазова – Зам. Генерален Директор на БЧК, доц.д-р Христо Паунов – Член на НС на БЧК, Любомир Гечев – Зам. Кмет на Община Пазарджик, представители на държавната и местната власт.
Председателят на Областната организация на БЧК Димитър Петков благодари за активността на всички членове и доброволци на БЧК от област Пазарджик и представи отчетния доклад за дейността на организацията през изминалата 2023 г.
Въпреки трудните условия за работа вследствие кризата от СOVID-19 и войната в Украйна, е отчетен ръст във всички дейности на организацията, в т.ч.: повишен брой на дружества, членове, доброволци и симпатизанти, повишен брой на проекти, изпълнявани в партньорство с външни дарители - НС на БЧК, община Пазарджик и община Панагюрище. През 2023 година по проекти са изразходени финансови средства в размер на 1 216 694.00 лева., като е оказана помощ на 13 311 социално слаби граждани.
Обучените кандидат шофьори са 2 160, организирани са 23 кръводарителски акции, а дарилите кръв са 617 човека. Членовете на БЧК са 7500 човека. Доброволците на БЧК и БМЧК, които са общо 702, през 2023 година са положили 6 063 часа доброволен труд.
В изпълнение на основните приоритети на БЧК продължават дейностите свързани с подобряване нивото на подготовка на населението за действия по бедствия, аварии и катастрофи, предоставяне на качествени социални услуги в общността - обществени трапезарии за социално слаби възрастни хора и бездомни лица, „топъл обяд“ за деца от социално слаби семейства, Център за работа с деца на улицата, Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 18 г. и др. Беше отчетено доброто сътрудничество с институциите в област Пазарджик, с НПО сектора и международните партньори на организацията, както и активността на младежки червен кръст.
В своите изказвания д-р Валентин Пеев – Зам. Председател на БЧК и Зам. Генералния Директор на НС на БЧК д-р Славита Джамбазова дадоха много висока оценка за работата на Областната Червенокръстка организация за отчетния период. Директорът на ОСБЧК Пазарджик инж. Живко Дишков представи план за работата на организацията през 2023 г.  


Dostypno Za Vas