03042024.jpg

Една от живописните забележителности в град Пазарджик – големият напоителен канал „Паша арк” вече е изцяло почистен след рехабилитацията на мост-канала, намиращ се в непосредствена близост до границите на града в посока Пловдив.

            До областния управител на Пазарджик Валентина Кайтазова постъпиха поредица от сигнали и запитвания на граждани, които настояваха каналът спешно да бъде почистен, а водата в него да не се спира извън напоителния сезон. В координация и със съдействието на „Напоителни системи” ЕАД – клон „Тополница”, днес приключиха дейностите по цялостно почистване на „Паша арк“ по трасето в градската част на канала, което ще осигури нормалното преминаване на водните количества в него. Мероприятията по почистване и събиране на отпадъците са извършени от служителите на „Напоителни системи” ЕАД – клон „Тополница” изцяло на ръка, защото изградените мостове по дължината на съоръжението не позволяват използването на тежка механизирана техника.

На 15 април е предвидено водата в напоителния канал „Паша арк“ отново да бъде пусната. Това е и крайният срок, в който приключат ремонтните дейности на  мост-канала, намиращ се в непосредствена близост до границите на града в посока Пловдив, по проект на „Напоителни системи” ЕАД – клон „Тополница”.

 Напоителният канал „Паша арк” поема води от реките Марица и Тополница и преминава през град Пазарджик, продължава на изток към селата Мирянци, Мало Конаре, Огняново, Хаджиево, Говедаре. Той е свързан с живота и поминъка на хората в в общината. Днес каналът се оформя и като своеобразна галерия на съвременното изкуство, където могат да се видят на открито творби на местни скулптори и художници.  


Dostypno Za Vas