200220198.jpg

Подписка в подкрепа на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради стартира от Пазарджик. Областният управител Стефан Мирев присъства на срещата пред сградата на община Пазарджик, където се събраха стотици хора в подкрепа на Националната програма за саниране.


Срещата се инициира от кмета на общината Тодор Попов в подкрепа на политиката на правителството за обновяване и енергийна ефективност на жилищните блокове в страната. Стефан Мирев заяви, че Националната програма за енергийна ефективност е една от най-успешните програми на Правителството. Той поздрави гражданите за заявената позиция тази програма да продължи. В област Пазарджик до момента са санирани 69 сгради, а подадените заявления за финансиране са 194. Мирев изрази увереност, че с общите усилия на държавата и местната власт политиката по саниране ще продължи.
Пазарджик е първият областен град в България, в който гражданите изразяват публично подкрепата си за продължаване на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради. Подписката ще бъде изпратена до Министър-председателя и Министъра на регионалното развитие и благоустройството.