190320193.jpg

Резултатите от дейността на ОДМВР Пазарджик през 2018 г. бяха представени днес пред ръководството на МВР. На анализа присъстваха директорът на ГДНП главен комисар Христо Терзийски, заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Стефан Джолев,  областният управител Стефан Мирев , административните ръководители на Окръжната прокуратура и Административния съд Васил Малинов и Марина Шотева, ръководителите на РД ПБЗН, БОП „Пловдив, Пазарджик, Смолян“ и ДАНС.

„Една от основните задачи на МВР е да осъществява дейността си във взаимодействие с другите органи на държавната власт и органите на местното самоуправление. Ползвам се от случая да благодаря на ръководството на дирекцията, на всички структурни звена и служители от ОД на МВР Пазарджик, за съвместната ни работа през изтеклата година и за доброто взаимодействие“, каза по време на отчет-анализа областният управител Стефан Мирев.

И политическото и професионалното ръководство отчетоха много добрите показатели в работата на областната дирекция при противодействието на разпространението и притежанието на наркотични вещества, дейностите по разкриване и предотвратяване  на телефонните измами. Акцент беше поставен и на добрата работа на „Икономическа полиция“ за активната борба с нелегалната търговия с акцизни стоки без бандерол. Отбелязан бе огромния напредък в реализирането на дейности за намаляване на пътно-транспортния травматизъм, както и за засиления контрол над участниците в движението по пътищата. Беше поставен и акцент на качественото полицейско разследване и доброто взаимодействие с прокуратурата.

Главен комисар Терзийски отбеляза отново най-важните приоритети за работата на полицейските структури през настоящата година – противодействието на битовата престъпност и разпространението на наркотици, работа по пресичане на незаконна търговия с горива, продължаване на добрите практики по предотвратяване и разследване на телефонните измами, осигуряване на пътната безопасност, осигуряване на обществен ред и спокойствие при провеждането на предстоящите избори.

През 2018 г. на територията обслужвана от ОДМВР - Пазарджик са регистрирани общо 3983 заявителски материала за извършени престъпления, срещу 3795 броя през  2017 г.

 

При престъпленията против личността за 2018 г. са регистрирани 4 умишлени убийства, както и един опит за убийство, които са разкрити. Регистрирани са 61 престъпления за извършени телесни повреди, като през 2017 те са 72.  Разкритите престъпления от този тип са 38 за 2018 г.

По отношение на престъпленията против собствеността – регистрирани през 2018 г. в областта са 22 грабежа спрямо 28 броя за 2017 г.. През годината са установени и задържани общо 44 извършители на грабежи, в това число и от минали години. Част от извършителите са непълнолетни. Регистрираните кражби през 2018 г. на територията на областта са 681, докато през 2017 г. техният брой е 781. Констатира се намаление на броя на извършените посегателства при взломните, домовите, дже4бчийските и кражбите от търговски обекти.

Сред престъпленията с най-голям обществен отзвук и значение остават измамите, особено телефонни. Запазват се и традиционни схеми, но зачестяват  тези с “ваучер срещу награда”, “продажба на климатик”, “обмен на валута” и “разваляне на магия”. Регистрираните измами за отчетния период са 34 спрямо 99 за 2017 г. – намаление с 65. В тази връзка са проведени редица превантивни кампании, разпоредени от ръководството на дирекцията и обхващащи най-уязвимата група  – пенсионерите.

В резултат на проведени действия на служителите от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и Районните управления в областта са открити и иззети близо 509 000 къса с цигари , 460 килограма сух нарязан тютюн и 3873 литра с алкохол.  


Dostypno Za Vas