08062023.jpg
Иновативен пилотен проект на Европейския съюз в подкрепа на ромските общности в България чрез жилищно и финансово приобщаване е иницииран от Европейския парламент, Европейската комисия, Банката за развитие на Съвета на Европа (CEB) и партньори от България. Проектът, стартиран през 2022 година и планиран да се изпълнява до 2024, има за цел да се бори със социално-икономическото изключване на ромските общности в Румъния, Словакия и България. Днес в Пещера се състоя стартът на Проект HERO : Социална иновация за по-сигурен дом за уязвими общности стартира днес в Пещера
В рамките на HERO се отпускат общо €490,000 за улесняване на достъпа на 200 лица от маргинализирани ромски общности в Ботевград, Пещера и Ябланица до микрокредити. Също така проектът предоставя обучение по финансова грамотност и ремонт на жилища, напътствия за осигуряване на заетост и наставничество. Изпълнението на проекта в България ще бъде осъществено в партньорство, с водеща организация фондация “Тръст за социална алтернатива“, Токуда Банк, Подслон за човечеството – България и Асоциация “Интегро“.
Като водещ партньор, “Тръст за социална алтернатива” ще управлява проекта в България и ще предоставя съдействие по отношение на повишаване на заетостта, като например идентифициране на възможности за работа и подпомагане на ромите при кандидатстването им за работа. Токуда Банк ще предлага микрокредити и финансово обучение, а “Хабитат за Човечеството” и Асоциация “Интегро” ще предоставят обучение за ремонт на жилища и съдействие за получаване на необходимите разрешителни за подобрения в дома.
Успешна реализация на проекта пожелавам по време но събитието кметът но община Пещера Йордан Младенов, членовете на Европейския парламент Андрей Новаков, Питър Полак, Томаш Здеховски, Паоло Джентолини, европейски комисар по икономика, Жасмина Глишович, ръководител на отдел “Грантови операции и нови инструменти” на Банката за развитие на Съвета на Европа, Сара Перин, изпълнителен директор на “Тръст за социална алтернатива”.


  


Dostypno Za Vas