ms-ministerski-savet.jpg

Валентина Кайтазова е новият областен управител на Пазарджик.

Правителството назначи осем областни управители - на областите Бургас, Велико Търново, Габрово, Пазарджик, Разград, Русе, Смолян и Шумен.

Пламен Янев е новият областен управител на Бургас. До този момент е изпълнявал длъжността заместник областен управител на област Бургас. Притежава дългогодишен опит в банковия и финансовия сектор. Завършил е магистратура „Застраховане“, има две бакалавърски степени -  „Застраховане и социални дейности“ и „Стопански и финансов контрол“ от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов.

Ивайло Здравков е назначен за областен управител на Велико Търново. До настоящия момент той е бил директор на Териториалната дирекция на Агенцията по приходите във Велико Търново, а преди това е ръководил регионалната структура на Агенцията за държавни вземания. По образование е юрист.

Мария Башева – Венкова е новият областен управител на Габрово. Консултант е към Камара на строителите в България, има управленски опит в строителния сектор. Работила е като експерт в дирекция Природен парк „Българка” и в Областна администрация – Габрово. Магистър е по технически  и стопански науки от Технически университет – Габрово.

Валентина Кайтазова е назначена за областен управител на Пазарджик. През последните години е началник на Регионално управление на образованието-Пазарджик, а  преди това работи като старши експерт по организация на средното образование в същата институция. Била е директор на СОУ „Д-р Петър Берон“-гр.Пазарджик. Кайтазова е магистър по педагогика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Владимир Димитров поема поста областен управител на Разград. Цялата му кариера преминава в частния сектор в сферите на търговията и строителството. Магистър е по публична администрация от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".

 

 

Данаил Ковачев е назначен за областен управител на Русе. Бил е началник на полицейския участък – Иваново и началник на РУ „Полиция“  Две могили,  към ОД на МВР – Русе. През последните години е работил в компания в сферата на сигурността и охраната. Завършил е  „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” в   Академията на МВР в София, магистър е по право от Русенския университет "Ангел Кънчев".

Захари Сираков е новият областен управител на Смолян. По професия е юрист, завършил е Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Работил е като юрисконсулт в Регионалната инспекция по околна среда и водите в Смолян. Сираков е бил общински съветник в града в периода 2011 г. – 2015 г. През по-голяма част от кариерата си е работил като адвокат.

Добромир Добрев е назначен за областен управител на Шумен. В периода 2002-2013 г. е бил  началник на Регионалния инспекторат по образование в Шумен. Добрев е професор и преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ по политология, философия, етика и регионална и сигурност. Бил е директор на Средно училище „Йоан Екзарх Български“ в Шумен. Завършил е Държавния университет в Санкт Петербург със специалност преподавател по философия и социално-политически дисциплини.

Правителственото решение за назначенията е прието неприсъствено.  


Dostypno Za Vas