17082023.jpg

С поредица от културни прояви в инициативата се включват три общини от област Пазарджик - Панагюрище, Брацигово и Лесичово.
С над 200 събития в цялата страна България за пореден път ще се включи в инициативата Европейски дни на наследството (ЕДН) под надслов „Европа, общо наследство“.
Всяка година през месец септември 50-те държави, подписали Европейската културна конвенция, участват в ЕДН - съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия. В нея се включват повече от 20 милиона европейски граждани, което прави Дните най-голямото и най-споделено културно събитие не само в Европа, но и в целия свят. В продължение на вече повече от 25 години ЕДН събират хора от страните в Европа като голямо семейство с една идея: да опознаят и да ценят наследството си, да усетят създадените благодарение на него връзки между европейските народи.
Всяко издание на ЕДН има обща за всички страни тема. Тази година тя е „Живо наследство“. Общото послание на тазгодишното издание на ЕДН е посветено на традиционните знания, умения и обичаи, предавани от поколение на поколение до днес. Това е непрекъснат процес и изследването му като годишна тема на ЕДН дава възможност на организаторите на събития да го проучат в дълбочина, като същевременно насърчава културното многообразие и творчеството. Изданието на ЕДН тази година съвпада и с 20-ата годишнина от подписването на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. В съответствие с резолюцията на Деветата сесия на Общото събрание през 2023 г. е планирана глобална кампания за отбелязване на годишнината с поредица от дейности, които да покажат многообразието и богатството на живото наследство и да повишат осведомеността за значението на опазването му.
Календарът на празничната програма в нашата страна е изготвен от Министерството на културата, като национален координатор по провеждане на ЕДН у нас, съвместно с общинските администрации, които от години активно съдействат за популяризирането на богатото културно наследство на регионите и страната. Десетки творчески работилници, арт ателиета, пърформанси, фестивали, възстановки, концерти, беседи, литературни четения, лекции, кръгли маси, детски образователни програми и др. ще се проведат през месец септември в 60 общини на територията на цялата страна. Домакините на тези събития - музеи, библиотеки, етнографски комплекси, читалища, галерии, културни и природни обекти, ще осигурят свободен вход за гостите си на 16 и 17 септември 2023 г.
Националният календар на събитията можете да видите тук https://mc.government.bg/images/EDN%202023.docx  


Dostypno Za Vas