06062019_1.jpg

Министърът на околната среда и водите Нено Димов днес участва в първа копка на проект за изграждане на компостираща инсталация в Пазарджик.

Съоръжението ще преработва разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, образувани на територията на общините Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември.

Областният управител Стефан Мирев, народният представител Десислава Тодорова, директорът на РИОСВ Пазарджик Костадин Гешев, кметове на общините, участващи в проекта бяха гости на официалната церемония.

С тази компостираща инсталация зеленият отпадък се превръща в суровина, която може да се използва и това е елемент от кръговата икономика. Такава е новата икономика – всичко, което е отпадък, може да е ресурс, който да се вложи в производство и да произведе продукт. Днес правим малка стъпка, но многото малки стъпки ни отвеждат далеч по дългия път, който ни предстои“, каза министър Димов по време на церемонията. Той заяви, че новото съоръжение ще повиши качеството на живот на хората в района и поздрави всички кметове и местните общности в страната, които осъзнават силата си и възможността да взимат решенията сами. Министър Димов подчерта, че именно затова е важен подходът на работа с местните общности, и добави: „Това е разликата от онези, които искат всичко да се решава на жълтите павета“.

  Проектът е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с европейските и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране. „След много усилия направихме регионалното депо за отпадъци, сега започва изграждането на компостираща инсталация, а след лятото ще пристъпим към рекултивация на старото депо. В късната есен ще имаме работен проект за довършване на последния етап от азотно-фосфорното пречистване на отпадните води на пречиствателната станция и така ще завърши пълният цикъл за решаване на екологичните проблеми на региона“, заяви кметът на Община Пазарджик Тодор Попов.

Компостиращата инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, както и съпътстваща инфраструктура на площадката за Регионален център за рециклиране (РЦР) ще бъдат изградени в местността “Баира”, в землището на с. Алеко Константиново. Проектът ще се изпълнява с финансиране основно по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. Общата стойност е 19,694 млн. лв., от които 11,840 млн. лв. от Европейския фонд за регионално развитие, останалите средства са от държавния бюджет и общината.  


Slice