22022019.jpg

Областният управител на Пазарджик Стефан Мирев участва в Кръгла маса на тема „Предизвикателства и възможности за развитие на малките стопанства“, която се проведе днес в зала „Пресклуб“ на Международен панаир – Пловдив, в рамките на международното изложение АГРА 2019.


Събитието се организира от фондация "Земята – източник на доходи", с подкрепата на катедра „Икономика" на Аграрен университет – Пловдив и Център по предприемачество на Технически университет София, филиал Пловдив. На кръглата маса беше дискутирано състоянието на дребния бизнес в селските райони и се обсъдиха възможности за неговата подкрепа, както и ролята на общините, държавните институции, неправителствените организации и учебните заведения за тяхното успешно реализиране.
На събитието беше представен и проект Regions 4Food, финансиран по програма Интеррег Европа, който Областна администрация Пазарджик изпълнява, бяха раздадени информационни материали и брошури на проекта
Във форума участваха представители на Областните администрации на Пловдив и Пазарджик, структурите на Министерство на земеделието, храните и горите, на Местни инициативни групи, специализирани учебни заведения, неправителствени организации и дребни земеделски производители, с които Фондация „Земята източник на доходи" работи от години.